CHUNG CƯ 60B NGUYỄN HUY TƯỞNG

CHUNG CƯ 60B NGUYỄN HUY TƯỞNG PV VINAPHARM MỞ BÁN GIAI ĐOẠN 1 **************$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*************** Diện tích từ 55m2-59m2;68m2;70m2;80m2;97m2 Giá...