30000 tỷ

0 1363

Gói tín dụng 30.000 tỉ đồng sẽ dừng triển khai từ tháng 6-2016 Đây là thông tin từ đại diện Cục Quản lý nhà...